Ve čtvrtek 14. září proběhne společné slavnostní zahájení katechezí

Od 16:00 Zpovídání dětí a mládeže

zároveň doprovodný program v KC

18:00 Bohoslužba na zahájení katechetického roku