Budeme se scházet každou lichou středu v měsíci (ověřujte vždy v Kalendáři na webu) v 19:15 v klubovně KC. Budeme společně hledat odpovědi na nesnadná místa v Písmu nebo ve Vyznání víry. Ve 20:00 se přemístíme do kostela ke společné modlitbě nad Písmem (lectio divina). Všichni jsou srdečně zváni.