V sobotu 23. března se koná Postní duchovní obnova farnosti s Milošem Szabó. Paralelně bude v Komunitním centru probíhat postní duchovní obnova pro děti školního věku pod vedením našich katechetek. Společný začátek v kostele KS v 9:00. Příležitost ke svaté zpovědi pro děti i dospělé.