Ve středu 17. dubna v 19:00 v kostele Krista Spasitele varhanní koncert s komentovanou prohlídkou kostela. Vstupné dobrovolné. 

Architekt Jakub Žiška: průvodce

Liana Sass: mezzosoprán

Tomáš Pindór: varhany

Program:

Marcel Dupré,

Camille Saint-Saëns

César Franck