V září 2024 se na smíchovském Lihovaru otevře nová mateřská škola Komínek. Informativní schůzka o nové školce na Lihovaru proběhne 16. 4. v 16:30 v sále KC na Barrandově a 17. 4. ve farním sále u kostela sv. Václava na Smíchově.

Mateřská škola bude v přízemí v jedné z nově postavených budov, v ulici U Lihovaru 3. Součástí školky bude též uzavřená zahrada ve vnitrobloku budovy. Zřizovatelem školy je Pražské arcibiskupství.

Mateřská škola bude mít dvě třídy, moderně vybavenou výdejnu, oddělenou ložnici, která bude sloužit jako multifunkční prostor. Prostředí a vybavení tříd bude přehledné a bezpečné. Výhodou umístění školy je i to, že se nachází v dopravně dostupné části Prahy, v těsné blízkosti autobusové a tramvajové zastávky, a také nedaleko přírodní lokality Prokopské údolí.

Mateřská škola Komínek se bude snažit přispívat k vytváření dobré komunity a také se bude snažit prohlubovat vzájemnou důvěru mezi pedagogy a rodiči. Chceme naslouchat jejich potřebám, pravidelně si předávat informace o tom, co jejich děti ve školce prožily a co nového se naučily.

Hlavním cílem vzdělávací koncepce je budování vztahů. Školní vzdělávací program vychází z koncepce pedagogiky Franze Ketta „Učíme se říkat ty“. Každé dítě je pro nás jedinečnou osobností, která svým originálním způsobem objevuje svět kolem sebe. Je pro nás důležité, aby dítě zažilo pocit, že spolupráce je důležitější než výkon, že chyby patří k životu a je možné je napravovat. Dítě bude u nás dosyta oceněno, aby pak mohlo ocenit i hodnotu druhého, protože kamarád není u nás jen slovo. Děti najdou u nás příležitost zkoumat, co v něm je, aby svým originálním způsobem dál dokázalo objevovat svět kolem sebe.

Období před vstupem do první třídy je pro děti velmi důležité. Chceme se zaměřit na celkový rozvoj všech oblastí, které usnadní dítěti přechod na základní školu. Předškoláci budou mít speciálně připravený program zaměřený na čtenářskou a matematickou gramotnost, budou seznamováni s anglickým jazykem.

Nově vzniklá mateřská škola se bude snažit zapojit do života městské části Prahy, ve které se nachází. Zvláště bychom chtěli využívat kulturních a sportovních příležitostí, ať se jedná o návštěvu divadla, muzea, knihovny, sportoviště apod.

Od 2. do 14. května bude probíhat přijímací řízení, kdy budeme přijímat 50 dětí od tří let.